Cussegl naziunal

Dapi 2019 represchenta Jon Pult la PS Grischun en il Cussegl naziunal. Là è el commember da la Cumissiun per ambient, planisaziun dal territori ed energia e da la Cumissiun per traffic e telecommunicaziun. Era è Jon Pult commember dal presidi da la PS Svizra.

Jon  Pult

Jon Pult

Cusseglier naziunal

Animation laden...Animation laden...Animation laden...

Newsfeed